Nina Kazemzadeh

Lichaamsgerichte Psychotherapie, EMDR therapie, Individuele en Relatietherapie

Sinds meer dan dertig jaar werk ik met individuen en echtparen. Door mijn levens- en praktijkervaring ben ik steeds beter gaan begrijpen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door steeds weer de verbinding te leggen tussen lichaam en geest is het mogelijk om diepgewortelde problemen of patronen te herkennen.

Mijn begeleiding bestaat uit lichaams-, ademhalings- en focus-oefeningen, waardoor de cliënt de signalen en de diepere betekenis ervan leert begrijpen en hanteren. In mijn praktijk komen mensen met onverwerkte angsten, trauma`s, depressies, relatieproblemen en vragen over zingeving.

EMDR is een krachtige en doeltreffende techniek. Door middel van bepaalde oogbewegingen worden herinneringen door de hersenen losgekoppeld van de ongewenste emoties en automatische reacties. Dit geeft verlichting aan de cliënt en versterkt zijn/haar vermogen om met weerstanden om te gaan.

Mijn manier van werken typeert zich vooral door mijn diepe respect en waardering voor mijn cliënten. Ik ben steeds op zoek naar hartverbinding.

Ik ben verbonden aan Beroepsvereniging NIBA

Contact en meer informatie:
telefoon +31(0)6 2921 9171
ninakazemzadeh@gmail.com
www.mizan.nlNina Kazemzadeh.png

Sietsche Dijkstra

Psychotherapie, partnerrelatietherapie, coaching

Als psychotherapeut help ik u als u het gevoel heeft vast te lopen, innerlijke belemmeringen ervaart of pijnlijke gevoelens uit het verleden het leven in het hier en nu beperken. Bij partnerrelatietherapie zijn er vaak destructieve patronen in de relatie geslopen die de diepere gevoelens en behoeften overstemmen. Coaching is vaak gericht op het overkomen van innerlijke barrières en het stimuleren van talent of van wat er latent al is, meestal ook meer organisatie context gerelateerd. 

De complexiteit van de hulpvragen verschilt en het kunnen opereren in een breed spectrum wordt door mijn cliënten als heel helpend ervaren. Ik werk vanuit verschillende theoretische referentiekaders met een achtergrond zowel in psychotherapie als in het (internationale) bedrijfsleven. Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut (nr. 09918222716), lid van de LVVP en NIP en heb een contract met de meeste verzekeraars.

Contact en meer informatie: 
+31 (0)6 2442 3757
s.t.dijkstra@psychotherapeutennetwerk.nl
www.psychotherapeutennetwerk.nl
sietsche@matterofpeople.com