Jacqueline Verheijen

Loopbaancoaching en psycho-sociale therapie

Kracht
Door middel van loopbaancoaching of therapie, begeleid ik je om steeds meer te gaan leven in lijn met wie je werkelijk bent.

In een loopbaantraject onderzoeken we wat je het beste kan en het liefste doet; waarvoor je in de wieg gelegd bent. We gaan na wat je allemaal in huis hebt aan talent en kwaliteiten. Het is een zoektocht naar jouw kracht en waar je die het beste kan inzetten. Je vergroot je bewustwording en kan op grond daarvan makkelijker keuzes maken die echt bij je passen.

In therapie gaan we het gesprek en vooral het gevoel aan. Wat leeft er allemaal bij je? We kijken met milde aandacht naar overlevingsmechanismen; hoe zien ze eruit, wat is de oorsprong en hoe belemmeren ze je in je leven? Ik begeleid bij het doorvoelen en afronden van datgene waar je eerder niet toe in staat was. Dat is helend en daardoor kun je steeds meer gaan afstemmen op je innerlijk kompas en je eigen koers gaan varen.

Inspiratiebron:
Schoonheid inspireert mij, eigenlijk in al zijn vormen. In kunst, muziek, natuur en bovenal in mensen. 

Contact en meer informatie: 
Wanneer: Woensdag en Vrijdag
Telefoon: 06 23626268 / 
              
030 2518183
Website: www.werkwijs.nl & www.hartcompas.nl
Email:    info@werkwijs.nl &
            info@hartcompas.nl

Contact: Telefonisch of via email
Vergoeding: Via aanvullende verzekering
                 (zie 
www.nvpa.org)
Registraties en beroepsverenigingen:
   Registerpsycholoog NIP/Arbeid en
   organisatie; 
aangesloten bij het NIP
   (Nederlands Instituut voor Psychologen,

   NVPA (Nederlands Verbond voor
   Psychologen, psychosociaal
   therapeuten en Agogen)
 en de Noloc
   (Nederlandse Orde voor
   
Loopbaanadviseurs en Outplacement
   Consulenten)

Sietsche Dijkstra

Psychotherapie, partnerrelatietherapie, coaching

Als psychotherapeut help ik u als u het gevoel heeft vast te lopen, innerlijke belemmeringen ervaart of pijnlijke gevoelens uit het verleden het leven in het hier en nu beperken. Bij partnerrelatietherapie zijn er vaak destructieve patronen in de relatie geslopen die de diepere gevoelens en behoeften overstemmen. Coaching is vaak gericht op het overkomen van innerlijke barrières en het stimuleren van talent of van wat er latent al is, meestal ook meer organisatie context gerelateerd. 

De complexiteit van de hulpvragen verschilt en het kunnen opereren in een breed spectrum wordt door mijn cliënten als heel helpend ervaren. Ik werk vanuit verschillende theoretische referentiekaders met een achtergrond zowel in psychotherapie als in het (internationale) bedrijfsleven. Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut (nr. 09918222716), lid van de LVVP en NIP en heb een contract met de meeste verzekeraars.

Contact en meer informatie: 
+31 (0)6 2442 3757
s.t.dijkstra@psychotherapeutennetwerk.nl
www.psychotherapeutennetwerk.nl
sietsche@matterofpeople.com