Sietsche Dijkstra

Psychotherapie, partnerrelatietherapie, coaching

Als psychotherapeut help ik u als u het gevoel heeft vast te lopen, innerlijke belemmeringen ervaart of pijnlijke gevoelens uit het verleden het leven in het hier en nu beperken. Bij partnerrelatietherapie zijn er vaak destructieve patronen in de relatie geslopen die de diepere gevoelens en behoeften overstemmen. Coaching is vaak gericht op het overkomen van innerlijke barrières en het stimuleren van talent of van wat er latent al is, meestal ook meer organisatie context gerelateerd. 

De complexiteit van de hulpvragen verschilt en het kunnen opereren in een breed spectrum wordt door mijn cliënten als heel helpend ervaren. Ik werk vanuit verschillende theoretische referentiekaders met een achtergrond zowel in psychotherapie als in het (internationale) bedrijfsleven. Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut (nr. 09918222716), lid van de LVVP en NIP en heb een contract met de meeste verzekeraars.

Contact en meer informatie: 
+31 (0)6 2442 3757
s.t.dijkstra@psychotherapeutennetwerk.nl
www.psychotherapeutennetwerk.nl
sietsche@matterofpeople.com